Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia prepracovala svoj portál „Vyjadrite svoj názor“

Miesto: Brusel

Táto online platforma vyzýva všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových fázach legislatívneho procesu.

Nová verzia by mala zlepšiť konzultácie a komunikáciu Komisie s verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom portálu. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Zlepšením portálu Vyjadrite svoj názor a zvýšením jeho intuitívnosti posilňujeme náš informačný vplyv. Chcem povzbudiť zainteresované strany a občanov – vrátane tých, ktorí nemajú hlboké znalosti o tvorbe politík EÚ –, aby prispeli k našim iniciatívam pred ich prijatím, ako aj po ich prijatí Komisiou. Je to ďalší zásadný spôsob, ako zabezpečiť, aby naše právne predpisy spĺňali najvyššie normy kvality.“

Nová verzia portálu má zlepšené funkcie vyhľadávania a portál je používateľsky ústretovejší. Aj prostredníctvom takého informačného nástroja, ako je portál „Vyjadrite svoj názor“, Komisia v rámci svojho programu lepšej právnej regulácie konzultuje rozsiahlu škálu organizácií a širokú verejnosť. Aktívnym zhromažďovaním online spätnej väzby a jej analýzou EK zabezpečuje, aby iniciatívy EÚ, napríklad zelená a digitálna transformácia, reagovali na súčasné výzvy a aby boli primerané. Európska komisia v roku 2015 spustila program lepšej právnej regulácie s cieľom zlepšiť tvorbu politiky a zjednodušiť právne predpisy. Verejná konzultácia je súčasťou širšieho programu na zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti činností EÚ. Hlavným cieľom Komisie je podporovať účasť Európanov a občianskej spoločnosti na vytváraní politiky EÚ. V rokoch 2015 až 2018 Komisia uskutočnila 454 verejných konzultácií. Priemerný počet príspevkov vzrástol zo 461 príspevkov v roku 2015 na 2 091 príspevkov v roku 2018. Nezahŕňa to pozitívne mimoriadne hodnoty, ako napríklad verejnú konzultáciu o úprave letného času, na ktorú prišlo približne 4,6 milióna odpovedí.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Portál: Vyjadrite svoj názor

Lepšia právna regulácia — prečo a ako?

Pracovný program Komisie na rok 2020

Príspevky na blogu Medium

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00