Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia prijala stratégiu EÚ pre metán a stratégiu pre chemické látky

Miesto: Brusel

Metán má po oxide uhličitom druhý najväčší podiel na zmene klímy, na otepľovanie má dokonca väčší vplyv ako oxid uhličitý a podieľa sa na tvorbe troposférického ozónu.

Okrem toho je látkou, ktorá silne znečisťuje lokálne ovzdušie a spôsobuje tak vážne zdravotné problémy. Na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a celkového cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, ako aj na podporu stratégie Komisie zameranej na dosiahnutie nulového znečistenie je preto nevyhnutné začať riešiť problém s emisiami metánu. V rámci predmetnej stratégie sa stanovujú opatrenia na zníženie emisií metánu v Európe i na medzinárodnej úrovni. Stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu, ktoré sa podieľajú na približne 95 % emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou na celom svete. Komisia bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi EÚ a s priemyslom v snahe dosiahnuť zníženie emisií v celom dodávateľskom reťazci.

Okrem stratégie pre metán EK prijala aj stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorý bol oznámený v Európskej zelenej dohode. Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. To zahŕňa zákaz používania najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami či textílie, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nevyhnutné pre spoločnosť. Zároveň sa dbá na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie. V stratégii pre chemické látky sa plne uznáva základná úloha chemických látok z hľadiska dobrých životných podmienok ľudí a zelenej a digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti. Zároveň sa uznáva naliehavá potreba riešenia zdravotných a environmentálnych výziev spôsobených najškodlivejšími chemikáliami. V tomto duchu sa v stratégii stanovujú konkrétne opatrenia v záujme bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok už v štádiu návrhu a na zaručenie toho, aby chemické látky mohli prinášať všetky výhody bez toho, aby poškodzovali planétu a súčasné a budúce generácie.

Podrobnosti:

Tlačová správa: Stratégia pre metán

Stratégia EÚ pre metán

Tlačová správa : Stratégia pre chemické látky

Oznam o stratégii EÚ pre metán

Informačný prehľad o stratégii EÚ pre metán

Plán cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030

Webová stránka o emisiách metánu

Oznámenie Chemikálie – stratégia udržateľnosti: Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: otázky a odpovede

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02