Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: Európska komisia schválila štátnu pomoc

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila štátnu pomoc krajinám, ktoré o podporu požiadali.

Komisia schválila francúzske a nemecké schémy na podporu hospodárstva, dánsku záručnú schému pre malé a stredné podniky, taliansku schému podpory vo výške 50 miliónov EUR na výrobu a dodávky lekárskeho vybavenia a masiek počas vypuknutia koronavírusu a portugalské systémy záruk vo výške 3 miliárd EUR pre malé a stredné podniky a stredné podniky postihnuté prepuknutím koronavírusu. EK poskytla štátnu pomoc po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia COVID-19. Európska komisia, Európsky orgán dohľadu nad trhom a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž uznali sociálny a ekonomický dopad krízy a zdôraznili, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny. Spoločnostiam, ktoré potrebujú ďalšie usmernenie, sa odporúča, aby sa v jednotlivých prípadoch obrátili na vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž, Komisiu alebo Dozorný úrad EZVO.

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 24.03.2020 06:00
Upravené: 24.03.2020 15:40