Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia skúma podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti médií

Miesto: Brusel

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu.

Štúdia poskytne Komisii, členským štátom a vnútroštátnym regulačným orgánom komplexnú analýzu, ktorá by mohla podporiť spoločný prístup s dôrazom na obsah všeobecného záujmu. Štúdia takisto poskytne podrobný prehľad o rozdelení príjmov z reklamy súvisiacich s mediálnym obsahom, online aj offline, medzi rôznymi aktérmi hodnotového reťazca. Navrhne možné metodiky posudzovania a merania plurality médií a navrhne opatrenia na riešenie nedostatkov.

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia o podporu slobody a plurality médií v celej EÚ. Komisia zároveň zabezpečí udržateľné financovanie projektov na podporu plurality v rámci nového programu Kreatívna Európa.

Zoznam súčasných projektov financovaných EÚ v tejto oblasti je k dispozícii tu. Výzva je otvorená do 23. marca 2021.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 22.02.2021 06:00
Upravené: 25.02.2021 15:39