Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia vydáva prvé emisie sociálnoinvestičných dlhopisov EU SURE

Miesto: Brusel

Európska komisia vydala v rámci nástroja SURE prvotnú emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd eur, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta i samotné zamestnané osoby.

Emisia pozostáva z dvoch dlhopisov – prvý má hodnotu 10 miliárd eur a splatnosť dosiahne v októbri 2030 a druhý má hodnotu 7 miliárd eur a splatnosť dosiahne v roku 2040. Záujem investorov o tento nástroj s vysokým ratingom bol obrovský a dopyt po ňom 13-násobne presiahol ponuku, čo sa premietlo do výhodných cenových podmienok oboch dlhopisov. Ide o atraktívne cenové podmienky pre historicky najväčšiu emisiu dlhopisov Komisie a pre nástroj SURE je to veľmi sľubný začiatok. Podmienky, za ktorých si Komisia prostriedky požičiava, sa prenášajú priamo na členské štáty, ktoré dané pôžičky prijímajú. Získané finančné prostriedky budú prijímajúcim členským štátom poskytnuté vo forme úverov, ktoré im pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych programov skráteného pracovného času a podobných opatrení v reakcii na pandémiu.

Na základe doterajších rozhodnutí dostane finančnú podporu v rámci nástroja SURE na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov 17 členských štátov. Finančná podpora bude vo forme úverov, ktoré EÚ poskytuje členským štátom za výhodných podmienok. Komisia celkovo navrhla poskytnúť finančnú podporu vo výške 87,8 miliárd z ktorej by Slovensko mohlo mať k dispozícii 631 miliónov. Presné sumy rozdelené medzi jednotlivé členské štáty budú finalizované a zverejnené až po dokončení niekoľkých ďalších krokov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Technická tlačová správa

Rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy

Webová lokalita nástroja SURE

Webová lokalita o úverovej politike EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02