Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska únia stanovuje prioritné oblasti spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi na celom svete

Miesto: Brusel

Komisia prijala viacročné orientačné programy nástroja Globálna Európa, v ktorých sa stanovujú prioritné oblasti spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi na celom svete na roky 2021 – 2027.

Súčasne vyčlenila finančné prostriedky na roky 2021 – 2024 (na úrovni krajiny) a na roky 2021 – 2027 (na regionálnej úrovni) v celkovej výške takmer 26,3 miliardy eur, ktoré túto spoluprácu podporia. Prijatie viacročných orientačných programov pre jednotlivé krajiny a regióny významne prispeje k opatreniam v oblasti klímy, sociálnemu začleneniu a ľudskému rozvoju, ako aj k riešeniu problematiky migrácie a núteného vysídľovania a k dosiahnutiu cieľov v oblasti rodovej rovnosti a biodiverzity.
 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15