Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska zdravotná únia: lepšia pripravenosť a reakcia Európy na krízy

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes podniká prvé kroky smerom k vybudovaniu európskej zdravotnej únie, ktorú oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie.

Komisia predložila súbor návrhov na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť, na prepracovanie existujúceho právneho rámca pre závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy.  Na zintenzívnenie boja proti pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým zdravotným situáciám je potrebná väčšia koordinácia na úrovni EÚ. Zabezpečí sa tak lepšia pripravenosť a reakcia v prípade zdravotnej krízy.

Čo sa týka agentúr, pandémia COVID-19 ukázala treba posilniť mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), ak majú lepšie chrániť občanov EÚ a riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia. Komisia dnes takisto stanovuje hlavné prvky budúceho Úradu pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (Health Emergency Response Authority – HERA), ktorý sa má navrhnúť do konca roka 2021.

Komisia dnes navrhuje nové nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorých ciele sú:

  • posilniť pripravenosť: s ohľadom na prijatie plánov na vnútroštátnej úrovni bude vypracovaný plán pripravenosti na zdravotné krízy a pandémie v EÚ spolu s odporúčaniami, ako aj komplexnými a transparentnými rámcami pre podávanie správ a audit.
  • posilniť dohľad: na úrovni EÚ sa vytvorí posilnený integrovaný systém dohľadu, ktorý bude využívať umelú inteligenciu a iné vyspelé technologické prostriedky,
  • zlepšiť nahlasovanie údajov: od členských štátov sa bude vyžadovať, aby zintenzívnili podávanie správ o ukazovateľoch systémov zdravotnej starostlivosti (napr. dostupnosť nemocničných lôžok, kapacita špecializovaných lekárskych pracovísk a jednotiek intenzívnej starostlivosti, počet pracovníkov so zdravotníckou kvalifikáciou atď.),
  • vyhlásenie núdzovej situácie na úrovni EÚ by podnietilo zvýšenú koordináciu a umožnilo by vývoj produktov dôležitých v krízovej situácii, vytváranie zásob takýchto produktov a ich obstarávanie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webová stránka o európskej zdravotnej únii

Otázky a odpovede

Informačný prehľad – Európska zdravotná únia – spoločné riešenie zdravotných kríz

Informačný prehľad – Európska zdravotná únia – úloha agentúr

Oznámenie: Budovanie európskej zdravotnej únie: pripravenosť a odolnosť

Návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Návrh na rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre lieky

Návrh na rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02