Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska zelená dohoda: Rozvoj udržateľného modrého hospodárstva v Európskej únii

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami.

Dnešným oznámením chce Európska komisia prepojiť modré hospodárstvo s Európskou zelenou dohodou a jej cieľmi v oblasti klimatickej neutrality, obnovy biodiverzity, nulového znečistenia a obehového hospodárstva. Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií. Energia z vĺn a prílivová energia, produkcia rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových zelených pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.

V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:

  • Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečistenia
  • Prechod na obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu
  • Zachovanie biodiverzity a investovanie do prírody
  • Podpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží 
  • Zabezpečenie udržateľnej výroby potravín
  • Vytvorenie modrého fóra

Podrobnosti:
Tlačová správa
Modré hospodárstvo
Ukazovatele modrého hospodárstva
Strategické usmernenia EÚ v oblasti akvakultúry

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:09