Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb k očkovaniu mladistvých proti ochoreniu COVID-19

Miesto: Brusel

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dnes prijalo technickú správu o očkovaní mladistvých proti COVID-19.

V správe sa uvádza súbor kľúčových prvkov, ktoré treba zohľadniť pri zvažovaní očkovania mladistvých. V správe sa zdôrazňuje, že takéto očkovanie by sa malo posudzovať v širšom kontexte stratégie očkovania proti pandémii COVID-19 pre celé obyvateľstvo vrátane jej celkových cieľov, stavu vykonávania a jeho priorít. Podľa správy by sa za prioritu mala považovať vakcinácia dospievajúcich, ktorí sú vystavení vysokému riziku závažného ochorenia COVID-19, rovnako ako v prípade iných vekových skupín.

Keďže návrh a vykonávanie stratégií očkovania je vnútroštátnou zodpovednosťou, v správe sa členským štátom, ktoré uvažujú o začatí očkovania pre dospievajúcich, poskytujú úvahy o verejnom zdraví s cieľom podporiť rozhodnutia o podávaní očkovacích látok proti COVID-19 tejto časti populácie.

Táto správa nadväzuje na kladné stanovisko Európskej agentúry pre lieky (EMA) k používaniu vakcín BioNTech/Pfizer u ľudí vo veku 12 – 15 rokov. 

Je na rozhodnutí členských štátov, či začnú používať očkovaciu látku aj pre osoby vo veku 12-15 rokov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 01.06.2021 06:00
Upravené: 02.06.2021 14:31