Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európsky orgán práce začína svoju činnosť

Miesto: Bratislava

Činnosť Európskeho orgánu práce bude zameraná na oblasť mobility pracovnej sily: voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy.

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady dnes začína fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave. Myšlienku zriadiť takýto orgán predstavil pred dvoma rokmi vo svojej správe o stave Únie 2017 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Spolu s predsedom Junckerom sa dnes na slávnostnom otvorení v Bruseli zúčastní slovenský premiér Peter Pellegrini a účasť prisľúbili aj podpredsedovia Komisie Maroš Šefčovič a Valdis Dombrovskis, komisárka Marianne Thyssenová a ďalší hostia.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa vyjadril: “V čase rastúcich cezhraničných prepojení Európa potrebuje agentúru, ktorá ľuďom uľahčí pracovnú mobilitu a členským štátom pomôže zakročiť pri porušovaní pravidiel. Pre Slovensko ako také ide o ďalšiu kapitolu jeho úspešného príbehu v únii. Som si istý, že tento silný prejav dôvery zúročí a agentúre ELA vytvorí vynikajúce zázemie.”

Správnu radu ELA tvoria zástupcovia členských štátov, Komisie, sociálnych partnerov na úrovni EÚ, Európskeho parlamentu, ako aj pozorovatelia z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a iných agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Jej činnosť bude zameraná na oblasť mobility pracovnej sily: voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy. Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni EÚ a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota ELA spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu. Takisto bude umožňovať aj spájanie zdrojov na spoločné činnosti, ako je organizovanie spoločných inšpekcií či odborná príprava vnútroštátnych pracovníkov, aby vedeli riešiť cezhraničné prípady. ELA svoju činnosť začína v Bruseli, no oficiálnym sídlom bude čoskoro Bratislava. Postupne si vybuduje svoju finančnú a personálnu kapacitu. Do roku 2024 by mal mať 140 zamestnancov a jeho ročný rozpočet by mal byť 50 miliónov EUR.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Európsky orgán práce začína svoju činnosť: otázky a odpovede

Informačný prehľad: smerom k spravodlivej mobilite pracovnej sily: zriadenie Európskeho orgánu práce

Webová stránka Európskeho orgánu práce

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:44