Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európsky Semester: Odporúčania pre Slovensko

Miesto: Brusel

Komisia dnes predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.

Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov:

 • krátkodobé hľadisko  - zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu
 • krátkodobé až strednodobé hľadisko - dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.

V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú:

 • fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií;
 • posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti;
 • poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých;
 • posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu;
 • opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb;
 • odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry;
 • realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva;
 • účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí;
 • zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb;
 • integrity justičného systému.

Viac online tu:

Odporúčania pre Slovensko

Prehľad: jarný balík európskeho semestra

Oznámenie o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny

Jarný balík európskeho semestra 2020: otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.05.2020 06:00
Upravené: 20.05.2020 16:37