Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európsky systém pre vysledovateľnosť tabaku a bezpečnostné prvky

Miesto: Brusel

Prví výrobcovia v EÚ na základe svojich žiadostí dostali označenia vysledovateľnosti pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie.

Dnes bol uvedený do prevádzky európsky systém pre vysledovateľnosť tabaku a bezpečnostné prvky. Znamená to, že spotrebitelia čoskoro uvidia na obaloch nové označenia spolu s požadovanými bezpečnostnými prvkami. Na základe uvedených označení budú môcť vnútroštátne orgány sledovať pohyb týchto balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Celoeurópsky systém pre vysledovateľnosť tabakových výrobkov začal svoju činnosť už 10. mája 2019, hoci oficiálny deň jeho spustenia pripadol na dnešok. 
Počas uplynulých dní sa hospodárske subjekty v celej EÚ začali registrovať v systéme. Členské štáty sú zodpovedné za zriadenie subjektu zodpovedného za vydávanie nových označení vysledovateľnosti („vydavateľa ID“) a za posledné mesiace dosiahli významný pokrok pri vydávaní týchto označení. Komisia vie o jednom prípade členského štátu, ktorý ešte nebol schopný splniť túto povinnosť, aby však mohla včas spustiť systém, prijala rozhodnutie, ktorým povoľuje hospodárskym subjektom používať služby vydavateľa ID iného členského štátu. 
 

Podrobnosti:
Otázky a odpovede: vysledovateľnosť tabaku a bezpečnostné prvky (EN)
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.05.2019 06:00
Upravené: 24.05.2019 10:38