Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európsky týždeň mládeže

Miesto: Brusel

Dnes začal už v poradí deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže s hlavnou témou „Demokracia a ja“.

V súvislosti s touto iniciatívou bol dnes zverejnený aj prieskum Eurobarometer (.pdf), o názoroch mladých ľudí na to, ako vytvoriť silnejšiu a jednotnejšiu Európu. 
Z prieskumu vyplýva, že pre viac ako dve tretiny mladých ľudí (67 %) by hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ako druhú a tretiu prioritu určili zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy vrátane voľného pohybu študentov, učňov a žiakov (56 %) a boj proti chudobe, hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (56 %). 
Slovenskí respondenti sa vyjadrili, že hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch by mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy (57%), boj s chudobou a ekonomickou nerovnosťou (46%) a podpora zamestnanosti a boj s nezamestnanosťou (46%).  
Až 72 % (SK - 77%) opýtaných mladých ľudí uviedlo, že od chvíle, keď mohli voliť až do dnešného dňa hlasovali na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni. 
Komisia počas tohto týždňa uverejní aj nové číselné údaje o využívaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

Podrobnosti:
Tlačová správa
Prieskum Eurobarometer „Ako vytvoriť silnejšiu a jednotnejšiu Európu?“ - názory mladých ľudí
Európsky týždeň mládeže
Európsky zbor solidarity
Program Erasmus+
Kampaň EUandME
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 29.04.2019 06:00
Upravené: 23.05.2019 10:58