Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Financovanie ekologickej transformácie

Miesto: Brusel

Komisia dnes predstavila Investičný plán pre udržateľnú Európu s cieľom zmobilizovať investície z verejných zdrojov a získať súkromné finančné prostriedky.

Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur. Európska únia je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžaduje si to značné investície z prostriedkov EÚ a verejného sektora jednotlivých členských štátov, ako aj zo súkromného sektora. Na transformáciu najviac postihnutých regiónov EK ponúka Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý bude poskytovať na mieru nastavenú finančnú a praktickú podporu pracovníkov, podporu investícií v daných oblastiach ale aj technickú asistenciu.

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:

  1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo Komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ.
  2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur.
  3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur.

Podrobnosti:

Tlačová správa

OZNAM: Vysvetlenie Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmu spravodlivej transformácie

Investície do klimaticky neutrálneho a obehového hospodárstva

Mechanizmus spravodlivej transformácie: zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo

Projekty v oblasti ekologizácie hospodárstva financované z prostriedkov EÚ

Oznámenie Komisie o investičnom pláne pre udržateľnú Európu

Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

Zmeny všeobecného nariadenia

Európsky ekologický dohovor

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50