Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Fotosúťaž - Moja Európa

Miesto: Košice

Si autorom fotografie, ktorá vznikla pri objavovaní Európy? Tak sme na na tvoju fotografiu zvedaví!

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie fotosúťaž na tému „Moja Európa“, .
Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Podmienky súťaže:
• Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
• Účastník musí byť autorom fotografie.
• Termín odovzdania fotografie: 6.12.2019

Zasielanie prác:
Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20x30 cm treba zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa /Košický samosprávny kraj, Europe Direct Košice, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice/, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Košice na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 05.11.2019 19:34
Upravené: 22.11.2019 09:25