Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom.

Kolektívne opatrenia EÚ budú zamerané na zvládnutie bezprostredne hroziacej zdravotnej krízy a súvisiacich humanitárnych potrieb, na posilnenie systémov partnerských krajín v oblasti zdravia, vody a sanitácie, ako aj ich kapacity v oblasti výskumu a pripravenosti na boj proti pandémii a na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov. EÚ im zabezpečí finančnú podporu vo výške viac ako 15,6 miliardy eur z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť. Opatrenia EÚ sa nesú v duchu tímovej európskej spolupráce – tzv. prístup Team Europe, v rámci ktorého zoskupujú zdroje EÚ, jej členských štátov a finančných inštitúcií (najmä Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj), aby bolo možné podporiť partnerské krajiny a reagovať na ich krátkodobé potreby, resp. riešiť aj dlhodobejšie štrukturálne dôsledky pre spoločnosť a hospodárstvo.

EÚ ako globálny aktér a významný prispievateľ do systému medzinárodnej pomoci bude presadzovať koordinované mnohostranné opatrenia v spolupráci s Organizáciou Spojených národov, medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj s G7 a G20. Bude sa pritom zameriavať na najviac postihnuté krajiny, ktoré sú odkázané na zdravotnícku pomoc, ako sú krajiny v Afrike, krajiny v našom susedstve, na západnom Balkáne, Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj v niektorých častiach Ázie a Tichomoria, Latinskej Ameriky a Karibiku.

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:54