Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

HERA Invest ponúka 100 miliónov eur na inovatívne riešenia pri ohrození zdravia

Miesto: Brusel

Európska komisia a Európska investičná banka dnes oznámili vytvorenie nástroja HERA Invest, ktorým sa navyšujú prostriedky na program InvestEU o sumu 100 miliónov eur, na podporu výskumu a vývoja v oblasti najnaliehavejších cezhraničných ohrození zdravia.

Nástroj bude financovaný z programu EU4Health. HERA Invest, hlavná iniciatíva Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie, sa zameria na prevenciu núdzových zdravotných situácií a pripravenosť na ne. Pomôže tiež riešiť tieto výzvy:

  • podporou výskumu a vývoja v Európe s cieľom posilniť strategickú autonómiu,
  • obmedzením zlyhaní trhu v prípadoch, keď zdroje financovania nepokrývajú potreby financovania,
  • využívaním pákového efektu verejných financií na stimulovanie súkromných investícií,
  • vytvorením nových medicínskych intervencií na ochranu pred ohrozeniami zdravia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Zdaňovanie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie

Štatistika EIO

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.07.2023 06:00
Upravené: 13.07.2023 08:01