Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Hodnotiaca tabuľka digitálnych zručností ukazuje menšiu pravdepodobnosť zamestnania a zručností európskych žien v oblasti IKT

Miesto: Brusel

Európska komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku „Ženy v digitálnej oblasti“ za rok 2020.

Ženy viedli inovácie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj digitálnych technológií – od počítačových algoritmov až po programovanie. V porovnaní s mužmi je však stále menej pravdepodobné, že budú mať odborné digitálne zručnosti a získajú prácu v tejto oblasti. Keď sa pozrieme iba na základné digitálne zručnosti, rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšil z 10,5 % v roku 2015 na 7,7 % v roku 2019.

Z nových údajov vyplýva, že jedny z najaktívnejších žien v digitálnom hospodárstve pôsobia vo Fínsku, Švédsku, Dánsku a Holandsku. Naopak, ženy v Bulharsku, Rumunsku, Grécku a Taliansku sa najmenej pravdepodobne zapoja do digitálneho hospodárstva, a to buď kvôli situácii v oblasti zamestnanosti,  používaniu internetu alebo svojim zručnostiam. Cieľom Európskej komisie je riešiť tieto nedostatky aj prostredníctvom päťročného akčného plánu, ktorý bol predstavený v rámci Európskeho programu v oblasti zručností.

Táto hodnotiaca tabuľka je nástrojom na meranie zastúpenia žien v digitálnom hospodárstve. Hodnotiaca tabuľka ako súčasť Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) hodnotí výkonnosť členských štátov v oblastiach používania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov.

Podrobnosti:
Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03