Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Hospodárska prognóza zo zimy 2019: mierny rast v atmosfére globálnej neistoty

Miesto: Brusel, 7. február 2019

Slovensko by malo dosiahnuť v 2019 spolu s Írskom druhý najvyšší rast HDP na úrovni 4,1%, čo je rovnako ako predpokladala prognóza z jesene 2018. V 2020 by mal rast mierne klesnúť na 3,5%. Napriek globálnej neistote v obchodných vzťahoch, vývozy budú kvôli rastúcemu objemu automobilovej produkcie výrazným prispievateľom k hospodárskemu rastu. Klesajúca nezamestnanosť a rastúce mzdy ťahajú hore aj infláciu a to na 2,5% v rokoch 2018 a 2019, ktorá je tak treťou najvyššou v eurozóne (po Estónsku a Lotyšsku). V 2020 by mala inflácia mierne klesnúť na 2,4, bola by však najvyššou v rámci krajín eurozóny.

Hospodársky rast

Hospodárska činnosť v druhej polovici minulého roka naďalej klesala, keďže rast svetového obchodu sa spomaľoval, dôveru pohltila neistota a výstupy niektorých členských štátov boli negatívne ovplyvnené dočasnými faktormi, napríklad prerušeniami automobilovej výroby, sociálnym napätím a neistotou v oblasti fiškálnej politiky. Z týchto dôvodov sme v roku 2018 zrejme zaznamenali spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne aj v EÚ na 1,9 %, a to z úrovne 2,4 % v roku 2017 (jesenná prognóza: 2,1 % pre EÚ28 a eurozónu).

Dynamika hospodárstva zo začiatku tohto roka sa utlmila, ale základy sú stále zdravé. Hospodársky rast bude pokračovať, i keď v miernejšom tempe. Európske hospodárstvo by malo naďalej ťažiť zo zlepšenia podmienok na trhu práce, priaznivých podmienok financovania a mierne expanzívnej fiškálnej politiky. HDP eurozóny sa podľa súčasnej prognózy zvýši o 1,3 % v roku 2019 a o 1,6 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,7 % v roku 2020). Smerom nadol sa upravuje aj prognóza rastu HDP EÚ, a to na úroveň 1,5 % v roku 2019 a 1,7 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,8 % v roku 2020).

Pokiaľ ide o väčšie členské štáty, údaje o raste v roku 2019 sa výrazne upravovali smerom nadol pre Nemecko, Taliansko a Holandsko. Mnoho členských štátov naďalej ťahá silný domáci dopyt, podporovaný aj fondmi EÚ.

Inflácia

Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien v eurozóne sa ku koncu roka 2018 znížila v dôsledku prudkého poklesu cien energií a nižšej inflácie cien potravín. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a nespracovaných potravín, bola v priebehu roka utlmená napriek rýchlejšiemu rastu miezd. Celková inflácia podľa HICP dosiahla v roku 2018 priemernú hodnotu 1,7 %, čo je nárast oproti 1,5 % v roku 2017. Keďže v tomto a budúcom roku sa predpokladajú nižšie ceny ropy, ako sme očakávali na jeseň, inflácia v eurozóne sa podľa prognóz v roku 2019 mierne zníži na 1,4 % a v roku 2020 sa mierne zvýši na 1,5 %. Inflácia v EÚ by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 1,6 % a v roku 2020 by sa mala zvýšiť na 1,8 %.

Neistoty

Hospodársky výhľad sa vyznačuje vysokou úrovňou neistoty a prognózy sú ovplyvnené rizikami nepriaznivého vývoja. Obchodné napätie, ktorému už dlhšiu dobu čelíme, sa trochu zmiernilo, ale naďalej vzbudzuje obavy. Čínske hospodárstvo môže spomaľovať prudšie, než sa očakávalo, a globálne finančné trhy a mnohé rozvíjajúce sa trhy sú citlivé na náhle zmeny vnímania rizika a očakávania rastu. Proces brexitu je pre EÚ naďalej zdrojom neistoty.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmení. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na proces prebiehajúci na základe článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 25. januára 2019. Pri všetkých ďalších prichádzajúcich údajoch sa v tejto prognóze počíta s informáciami poskytnutými do 31. januára.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ.

Ďalšou prognózou Európskej komisie bude májová súhrnná hospodárska prognóza z jari 2019.

Ďalšie informácie

Úplne znenie dokumentu Jesennej hospodárskej prognózy pre Slovensko

Úplné znenie dokumentu: Priebežná hospodárska prognóza zo zimy 2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.02.2019 06:00
Upravené: 07.02.2019 20:22