Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Humanitárna činnosť: Nové vyhliadky globálnej pomoci EÚ v podmienkach pandémie COVID-19

Miesto: Brusel

Komisia dnes navrhla posilniť globálny humanitárny vplyv Európskej únie s cieľom uspokojiť prudko sa zvyšujúce humanitárne potreby umocnené pandémiou COVID-19.

V predkladanom oznámení navrhuje sériu kľúčových opatrení, ktoré majú urýchliť humanitárnu pomoc. Zamerať sa pritom chce na rozšírenie zdrojovej základne, podporu priaznivejšieho prostredia pre humanitárnych partnerov a riešenie základných príčin vzniku kríz, na ktoré uplatní prístup Tím Európa. V oznámení opätovne kladie dôraz na medzinárodné humanitárne právo a opisuje, ako sa vysporiadať s dramatickým vplyvom zmeny klímy na humanitárnu oblasť. EÚ vytvorí novú európsku kapacitu v oblasti humanitárnej reakcie, ktorá má umožniť priamu intervenciu v čase humanitárnej krízy tam, kde tradičné mechanizmy humanitárnej pomoci cez partnerov EÚ alebo ich kapacity nebudú účinné alebo dostatočné. V tejto súvislosti bude potrebné zjednodušiť logistiku vrátane dopravy, umožniť združovanie zdrojov a uľahčiť ich nasadenie priamo v teréne.

Pred prijatím dnešného oznámenia zhromaždila Komisia názory občanov z 27 členských štátov o humanitárnej pomoci EÚ. Z výsledkov tohto prieskumu vyplýva, že humanitárna pomoc EÚ sa teší jednoznačnej podpore, pričom až 91 % respondentov sa k humanitárnej činnosti financovanej z prostriedkov EÚ vyjadrilo pozitívne. 83 % respondentov zo Slovenska podporilo humanitárnu pomoc EÚ. Takmer polovica európskych a a 57 % slovenských respondentov je presvedčených, že EÚ by mala zachovať súčasnú úroveň podpory na humanitárnu pomoc, zatiaľ čo štyria z desiatich Európanov sa domnievajú, že toto financovanie by sa malo ešte zvýšiť. Výsledky prieskumu Eurobarometra za Slovensko nájdete v prílohe.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie

Otázky a odpovede

Výsledky Eurobarometra: prieskum verejnej mienky o humanitárnej pomoci EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:06