Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Index rodovej rovnosti 2021 ukázal len malý pokrok v Európe

Miesto: Brusel

Celkovo dosiahla EÚ 68 bodov zo 100, čo predstavuje nárast len o 0,6 bodu od minuloročného vydania.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) zverejnil výsledky svojho každoročného indexu rodovej rovnosti. Index inštitútu EIGE takisto poukazuje na veľké rozdiely v skóre v oblasti rodovej rovnosti medzi jednotlivými krajinami, a to od 83,9 bodu vo Švédsku po 52,6 bodu v Grécku. Slovensko dosiahlo 56 bodov.

Tohtoročný index bol zameraný na duševné, sexuálne a reprodukčné zdravie.

stratégii EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa stanovujú súčasné priority Komisie v tejto oblasti v súlade s jej záväzkom dosiahnuť Úniu rovnosti.

Podrobnosti:

Viac informácií
Index rodovej rovnosti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:13