Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Integrácia migrantov a utečencov na trh práce: Komisia a sociálni a hospodárski partneri obnovili spoluprácu

Miesto: Brusel

Komisia, odborové zväzy, obchodné komory a organizácie zamestnávateľov dnes obnovujú vzájomnú spoluprácu s cieľom posilniť integráciu migrantov a utečencov na trh práce.

spoločnom vyhlásení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa zdôrazňujú oblasti, na ktoré sa treba zamerať v budúcnosti a ako aj prehĺbenie ďalšej spolupráce v rámci európskeho partnerstva pre integráciu. Signatári opätovne potvrdzujú význam prístupu viacerých zainteresovaných strán pre včasnú integráciu do trhu práce, z ktorej majú prospech tak utečenci, ako aj hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Spolupráca sa bude v budúcnosti sústrediť na 3 oblasti: prepojenie zainteresovaných strán v rámci celého hospodárstva a spoločnosti v záujme integrácie do trhu práce; podporu podnikania a uľahčenie identifikácie, posudzovania a potvrdzovania zručností. Komisia a partneri sa zároveň zamerajú na preskúmanie toho, ako rozšíriť vzájomný dialóg a budúcu spoluprácu na oblasť migrácie za prácou v súlade s cieľmi nového programu v oblasti zručností pre Európu a nadchádzajúceho nového paktu o migrácii a azyle.

Toto úsilie by sa mohlo zamerať na to, ako zlepšiť spôsoby migrácie pracovnej sily tak, aby sa uspokojili meniace sa potreby Európy. Od vzniku európskeho partnerstva pre integráciu pred tromi rokmi Komisia financovala projekty na podporu integrácie utečencov do trhu práce realizované organizáciami sociálnych a hospodárskych partnerov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Spoločné vyhlásenie

Európske partnerstvo pre integráciu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01