Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Investičný plán pre Európu prekročil stanovený cieľ vo výške 500 miliárd eur skôr, než sa čakalo

Miesto: Brusel

V rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa od júla 2015 zmobilizovali v celej EÚ dodatočné investície vo výške 514 miliárd eur, čím sa jeho stanovený cieľ dosiahol pol roka pred koncom tejto iniciatívy.

EFSI, finančný pilier Investičného plánu pre Európu, mal zreteľný vplyv na hospodárstvo EÚ a v reakcii na pandémiu koronavírusu sa ukazuje jeho všestrannosť. Za posledných 5 rokov ho využili tisíce podnikov a projektov, vďaka ktorým sa Európa stala sociálnejšou, ekologickejšou, inovačnejšou a konkurencieschopnejšou. V posledných rokoch, a najmä po vypuknutí koronavírusu, sa ciele EFSI zmenili: na jeho základe vznikol InvestEU, nový investičný program Komisie na roky 2021 – 2027, a fond už teraz prispieva k Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus. EFSI bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v balíku opatrení Next Generation EU.

V správe EIB o EFSI za rok 2019 sa uvádza niekoľko konkrétnych výsledkov tejto iniciatívy. Vďaka EFSI:

 •          má približne 20 miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu,
 •          bolo postavených alebo zrenovovaných okolo 540 000 jednotiek sociálneho a cenovo dostupného bývania,
 •          využíva 22 miliónov Európanov zlepšené služby zdravotnej starostlivosti,
 •          využije približne 400 miliónov cestujúcich za rok novú alebo zlepšenú dopravnú infraštruktúru,
 •          je 13,4 milióna domácností zásobovaných energiou z obnoviteľných zdrojov.

Investičný plán a Slovensko

 •          Celkové financovanie v rámci EFSI na Slovensku predstavuje sumu 603 miliónov EUR a je nastavené tak, aby mobilizovalo dodatočné investície vo výške 1.7 mld. EUR.

Projekty infraštruktúry a inovácie:

 •          9 schválených projektov podporených z EFSI a financovaných Európskou investičnou bankou (EIB),
 •          celkové financovanie vo výške približne 469 miliónov EUR,
 •          očakávané mobilizované investície vo výške 925 miliónov EUR.

Malé a stredné podniky (MSP):

 •          8 schválených dohôd so sprostredkovateľskými bankami alebo fondmi financované prostredníctvom Európskeho investičného fondu (EIF) s podporou z EFSI,
 •          financovanie vo výške 134 miliónov EUR,
 •          očakávané mobilizované investície vo výške 742 miliónov EUR, pričom sa predpokladá, že 13 195 MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou bude mať lepší prístup k finančným prostriedkom.

Medzi príklady podporených slovenských projektov patrí diaľničný obchvat ZERO BYPASS LIMITEDkovovýrobný podnik KAPSO KOVOVÝROBA. Viac projektov je uvedených v kompletnej databáze projektov EFSI (nižšie).

Podrobnosti:

Tlačová správa

Webová lokalita investičného plánu

Kompletná databáza projektov EFSI

Prepracované otázky a odpovede súvisiace s programom InvestEU

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00