Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Jednotné ulplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ

Miesto: Brusel

Národné vlády zaviedli rôzne opatrenia vrátane cestovných obmedzení a hraničných kontrol. Účelom týchto usmernení je uistiť cestujúcich, že ich práva sú chránené.

V úsilí o zmiernenie hospodárskych vplyvov pandémie COVID-19 dnes Komisia uverejnila usmernenia, ktoré majú zabezpečiť jednotné uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ. Národné vlády zaviedli rôzne opatrenia vrátane cestovných obmedzení a hraničných kontrol. Účelom týchto usmernení je uistiť cestujúcich, že ich práva sú chránené. Usmernenia poskytnú právnu istotu o tom, ako uplatňovať práva cestujúcich EÚ koordinovaným spôsobom v celej EÚ. Komisia pokračuje v monitorovaní rýchlo sa vyvíjajúcej situácie a v prípade potreby podnikne ďalšie kroky. Usmernenia by mali prispieť k zníženiu nákladov v odvetví dopravy, ktoré je obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 vážne postihnuté. Vzťahujú sa na práva cestujúcich pri leteckej, železničnej, lodnej alebo autobusovej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ako aj na príslušné povinnosti dopravcov.

Tlačová správa

Usmernenia

Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53