Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Jesenná hospodárska prognóza: Oživenie hospodárstva sa očakáva v rokoch 2021 a 2022

Miesto: Brusel

Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovici roka v dôsledku pandémie koronavírusu závažný šok.

V treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu boli postupne zrušené. Tento trend však narušila druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej krajiny zavádzajú nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie. Európska komisia revidovala prognózu aj pre Slovensko. Očakáva sa, že pandémia COVID-19 vtlačí hospodárstvo Slovenska do hlbokej a širokej recesie v roku 2020. Investície, súkromná spotreba a čistý vývoz sa výrazne znížili. Oživenie vo všetkých zložkách sa očakáva v rokoch 2021 a 2022. Očakáva sa, že verejné financie sa dostanú v roku 2020 do značného deficitu a to v dôsledku straty príjmov a značných fiškálnych podporných opatrení, ktoré sa zavádzajú na zmiernenie sociálno-ekonomických vplyvov pandémie, ale s oživením hospodárstva by sa mali postupne zlepšovať. Slovenské hospodárstvo by malo v 2020 klesnúť o 7,5 % HDP a oživenie by malo prísť v roku 2021 na úrovni 4,7 % HDP. Nezamestnanosť by mala tento rok dosiahnuť úroveň 6,9 % a 7,8 % v roku 2021. Saldo verejného rozpočtu sa odhaduje na úrovni -9,6 % v roku 2020 a -7,9 % v roku 2021, pričom by sa mal hrubý verejný dlh vyšplhať na úroveň 63,4 % v tomto roku a na 65,7 % v roku 2021.

V jesennej hospodárskej prognóze 2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 klesne o 7,8 %, následne v roku 2021 vzrastie o 4,2 % a v roku 2022 o 3 %. V prognóze sa predpokladá, že hospodárstvo EÚ v roku 2020 klesne o 7,4%, pričom následne dôjde k obnove a nárastu o 4,1 % v roku 2021 a o 3 % v roku 2022. Prognózy rastu eurozóny a EÚ sú v porovnaní s hospodárskou prognózou z leta 2020 mierne vyššie na rok 2020 a nižšie na rok 2021. Neočakáva sa, že sa produkcia v eurozóne a v EÚ v roku 2022 dostane na svoju úroveň pred pandémiou. Neistota a riziká ovplyvňujúce hospodársku prognózu z jesene 2020 zostávajú mimoriadne veľké. Existuje tiež riziko, že jazvy, ktoré pandémia zanechala na hospodárstve – napríklad bankroty, dlhodobá nezamestnanosť a prerušenia dodávok – by mohli byť hlbšie a ďalekosiahlejšie. Silný impulz hospodárstvu EÚ poskytol program obnovy NextGenerationEU vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Pozitívny vplyv by malo aj dosiahnutie obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Jesenná hospodárska prognóza 2020 pre Slovensko

Celé znenie jesennej hospodárskej prognózy 2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.11.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02