Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Jesenný balík európskeho semestra: Tvoríme hospodárstvo pre ľudí aj planétu

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila nový cyklus európskeho semestra - obnovenú a ambicióznu stratégiu, ako podporiť rast konkurencieschopnej a zároveň udržateľnej ekonomiky, ktorá bude slúžiť ľuďom aj planéte.

Cieľom je vytýčiť smer pre hospodársku politiku a zamestnanosť v EÚ a spraviť z udržateľnosti a sociálneho začlenenia neoddeliteľnú súčasť hospodárskych politík EÚ v súlade s cieľmi zakotvenými v novej rastovej stratégii Komisie – v európskom ekologickom dohovore tak, aby sa v Európe aj naďalej rozvíjali najpokrokovejšie systémy sociálneho zabezpečenia na svete a stala sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, dynamickým centrom inovácií a konkurencieschopného podnikania.

Ročná stratégia udržateľného rastu zahŕňa 4 vzájomne prepojené a podporujúce sa rozmery, ktoré sa zameriavajú na riešenie dlhodobých výziev:

  • environmentálna udržateľnosť,
  • zvyšovanie produktivity,
  • spravodlivosť a
  • makroekonomická stabilita.

Európska komisia zverejnila aj ďalšie správy:

Odporúčania o hospodárskej politike eurozóny

Správa o mechanizme varovania

V tejto správe sa odporúča vykonať v 13 členských štátoch (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko) hĺbkové preskúmanie s cieľom identifikovať a posúdiť závažnosť možných makroekonomických nerovnováh. Slovensko na takéto preskúmanie nebolo vybrané.  

Podrobnosti:

Tlačová správa

Balík európskeho semestra z jesene 2019: Otázky a odpovede

Spoločná správa o zamestnanosti

Správa o výkonnosti jednotného trhu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:45