Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

Miesto: Brusel

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Slovensko je dotknuté v nasledujúcich oblastiach:

  •          Digitálny jednotný trh - oneskorenie s transpozíciou nariadenia EÚ o geografickom blokovaní do vnútroštátneho práva
  •          Energetická efektívnosť - transpozícia pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do vnútroštátneho práva a ich riadne vykonávanie
  •          Udržateľné biopalivá – neúplná transpozícia pravidiel EÚ, ktorými sa posilňuje udržateľnosť biopalív
  •          Ochrana prírody - výzva Komisie na rozšírenie slovenskej sústavy Natura 2000 a dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo smernice o biotopoch
  •          Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP – transpozícia nových pravidiel EÚ týkajúcich sa strelných zbraní do  vnútroštátnych právnych predpisov, neoznámenie transpozičných opatrení
  •          Ochrana detí – nevykonávanie pravidiel EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii
  •          Cestná doprava – nezmodernizovanie prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov cestných dopravcov s novou verziou európskych registrov podnikov cestnej dopravy

Podrobnosti:

Tlačová správa

Postup EÚ v prípade nesplnenia povinnosti  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.07.2019 06:00
Upravené: 17.09.2019 11:08