Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia chce posilniť práva obetí trestných činov

Miesto: Brusel

Cieľom dnešnej iniciatívy Európskej komisie je posilniť práva obetí v celej Európskej únii, aby získali podporu, prístup k informáciám, náhradu škody a aby hľadali spravodlivosť.

V navrhovanej aktualizácii existujúcej smernice sa stanovuje len minimálne množstvo pravidiel, ktoré sú nad rámec pravidiel prijatých v roku 2012. Reforma zahŕňa tieto prvky:

  • zabezpečiť, aby boli obete dobre informované o svojich právach a mali k dispozícii potrebné zdroje na oznámenie trestného činu – vytvorí sa univerzálna linka pomoci obetiam s telefónnym číslom pre celú EÚ: 116 006 a komplexná webová stránka,
  • posilniť bezpečnostné opatrenia prispôsobené osobitným potrebám zraniteľných obetí) – navrhuje sa zlepšiť individuálne posudzovanie potrieb ochrany obetí a rozšíriť zoznam dostupných ochranných opatrení,
  • poskytovať zraniteľným obetiam prístup k špecializovaným podporným službám, ako je bezplatná psychologická podpora,
  • uľahčiť prístup k spravodlivosti tak, že sa zabezpečí, aby sa obetiam poskytla dostatočná pomoc na súde a aby boli oprávnené napadnúť rozhodnutia vyplývajúce z trestného konania, ktoré majú vplyv na ich práva,
  • zabezpečiť účinný prístup k náhrade škody tak, že sa obetiam zaručí náhrada škody bezprostredne po vynesení rozsudku.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica o právach obetí z roku 2012

Otázky a odpovede týkajúce sa smernice o právach obetí

Stratégia EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025)

Smernica o právach obetí z roku 2012

Hodnotenie z roku 2022 vzťahujúce sa na smernicu o právach obetí z roku 2012

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.07.2023 06:00
Upravené: 13.07.2023 08:00