Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia konzultuje s členskými štátmi návrh čiastočnej úpravy harmonogramu postupného rušenia ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Miesto: Brusel

Európska komisia zaslala členským štátom na konzultáciu predbežný návrh na čiastočnú úpravu harmonogramu postupného rušenia ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc, ktorý bol prijatý v reakcii na krízu spôsobenú agresiou Ruska voči Ukrajine a na bezprecedentný nárast cien energií.

Napriek tomu, že útočná vojna Ruska proti Ukrajine pokračuje, hospodárstvo EÚ preukazuje odolnosť voči otrasom, ktorým čelí. V tejto súvislosti Komisia navrhuje obmedzené predĺženie platnosti ustanovení, ktoré členským štátom umožňujú naďalej poskytovať obmedzené sumy pomoci (oddiel 2.1 rámca), ako aj pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie (oddiel 2.4 rámca) o tri mesiace, t. j. do 31. marca 2024.

Návrh Komisie, ktorý bol dnes zaslaný členským štátom, nemá vplyv na ostatné ustanovenia dočasného krízového a transformačného rámca. Platnosť ostatných oddielov rámca súvisiacich s krízou (t. j. podpora likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov a opatrenia zamerané na podporu znižovania dopytu po elektrickej energii) nebude predĺžená po uplynutí ich súčasného dátumu uplynutia platnosti, ktorým je 31. december 2023. Oddiely zamerané na urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od fosílnych palív nie sú návrhom ovplyvnené a budú sa uplatňovať na základe súčasného rámca do 31. decembra 2025. 

Členské štáty môžu teraz tento predbežný návrh Komisie pripomienkovať. Komisia má v úmysle prijať v nadchádzajúcich týždňoch čiastočnú zmenu dočasného krízového a prechodného rámca, pričom zohľadní spätnú väzbu od členských štátov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.11.2023 06:00
Upravené: 08.11.2023 09:14