Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhla pravidlá pre rýchle antigénové testy a zaistila pre členské štáty 20 miliónov testov

Miesto: Brusel

Komisia prijala návrh odporúčania Rady o spoločnom rámci používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov.

V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby používali rýchle antigénové testy na ďalšie posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity a zároveň aby zabezpečili vyškolenie zdravotníckeho personálu alebo iných pracovníkov, ako aj ich odborné prípravu a certifikáciu. Členské štáty majú zvážiť použitie antigénových testov v týchto prípadoch:  diagnostika ochorenia COVID-19 u symptomatických prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v klastroch nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach, na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov.

V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby:

  • sa dohodli na spoločnom zozname vhodných rýchlych antigénových testov, ktoré sú označené značkou CE, spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a ktoré validoval aspoň jeden členský štát, a aby tento zoznam aktualizovali a poskytli Komisii,
  • sa dohodli, že tento spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií a pri vstupe nových testov na trh,
  • sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname,
  • preskúmali potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.

Komisia takisto podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche, na základe ktorej bude môcť zakúpiť viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov. Suma na nákup testov v maximálnom objeme 100 miliónov eur sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie. Testy budú členským štátom sprístupnené začiatkom roka 2021 v rámci stratégie EÚ v oblasti testovania na COVID-19.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Oznámenie „Ako sa chrániť pred ochorením COVID-19 v zimnom období“

Informačný prehľad o opatreniach v oblasti zdravia podporovaných z nástroja núdzovej podpory

Otázky a odpovede o nástroji núdzovej podpory

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:04