Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhla vytvoriť čiernu listinu dopravcov, ktorí napomáhajú obchodovaniu s ľuďmi alebo prevádzačstvu

Miesto: Brusel

Ako súčasť jednotnej odozvy Európskej únie na štátom podporované zneužívanie ľudí na politický boj na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom dnes Komisia a vysoký predstaviteľ navrhujú opatrenia na predchádzanie a obmedzenie dopravných činností, ktoré uľahčujú obchodovanie s ľuďmi alebo ich prevádzanie do EÚ.

EÚ tak získa ďalší nástroj na podporu členských štátov zasiahnutých takýmito hybridnými útokmi. Každé opatrenie tohto nástroja by mali sprevádzať iné formy podpory, a to najmä humanitárna pomoc. K nedávnym udalostiam na hraniciach EÚ s Bieloruskom by nemohlo dôjsť, keby určití dopravcovia vedome alebo nevedome neprispeli k zneužívaniu ľudí. To malo kruté humanitárne následky a závažne ohrozilo tak bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, ako aj stabilitu v regióne. EÚ musí mať k dispozícii vhodné nástroje na boj proti zneužívaniu ľudí na politické účely, a preto Komisia navrhuje vytvoriť nový právny rámec, ktorý umožní adresne zasiahnuť proti dopravcom vo všetkých druhoch dopravy (pozemnej, leteckej, riečnej a námornej), ktorí sa zapájajú do obchodovania s ľuďmi alebo ich prevádzania do Európskej únie alebo ho umožňujú. Opatrenia by boli zvolené a nastavené primerane a od prípadu k prípadu. Mohli by zahŕňať obmedzenie operácií na trhu Únie, pozastavenie licencií a povolení, pozastavenie práv na tankovanie alebo údržbu v EÚ, zákaz tranzitu alebo preletu ponad EÚ, technických prestávok a zastavení v prístavoch EÚ.

Rada ministrov EÚ pre zahraničné veci 15. novembra rozhodla o rozšírení sankčného režimu EÚ pre Bielorusko tak, aby sa zameriaval na jednotlivcov a subjekty, ktoré organizujú zneužívanie ľudí ako nástrojov politického boja alebo sa na ňom zúčastňujú, vrátane leteckých spoločností, cestovných kancelárií a iných sprostredkovateľov. Dosiahla sa politická dohoda o piatom balíku zoznamov, ktoré majú pomôcť riešiť situáciu na hraniciach, obchodovanie s ľuďmi a pokračujúce represie v Bielorusku.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Oznámenie: štátom podporované zneužívanie migrantov

Návrh na vytvorenie čiernej listiny dopravcov zapojených do prevádzačstva  

OZNAM: opatrenia proti dopravcom zapojeným do obchodovania s ľuďmi alebo prevádzačstva migrantov na územie EÚ

Prehľad: Opatrenia EÚ proti štátom podporovanému zneužívaniu migrantov na vonkajších hraniciach EÚ

EÚ vytvára čiernu listinu dopravcov zapojených do obchodovania s ľuďmi alebo ich prevádzania do EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 24.11.2021 06:00
Upravené: 17.01.2022 11:06