Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala balík opatrení s cieľom zlepšiť schopnosť spoločností získavať kapitál v celej EÚ a zabezpečiť, aby Európania dostali najlepšie ponuky na svoje úspory a investície.

Rok po prijatí akčného plánu pre úniu kapitálových trhov (v roku 2020) Komisia plní svoje záväzky a navrhuje opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov. To pomôže hospodárskej obnove Európy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, ako aj digitálnej a zelenej transformácii. Komisia okrem toho predložila oznámenie, v ktorom sa uvádzajú opatrenia, ktoré podnikne budúci rok na podporu trhu.

Dnešné návrhy zabezpečia, aby investori mali lepší prístup k údajom o spoločnostiach a obchode. Opatrenia takisto podporia dlhodobé investície a uľahčia cezhraničný predaj investičných fondov a zvýšia bezpečnosť takéhoto predaja. Dnešné návrhy umožnia lepšie prepojiť spoločnosti z EÚ s investormi, zlepšia prístup spoločností k financovaniu, rozšíria investičné príležitosti pre retailových investorov a umožnia ďalšiu integráciu kapitálových trhov EÚ. Na základe opatrení oznámených v akčnom pláne pre úniu kapitálových trhov v roku 2020 bude Komisia v roku 2022 pokračovať viacerými opatreniami z tohto akčného plánu vrátane návrhu o kótovaní, rámca pre otvorené finančníctvo, iniciatívy týkajúcej sa platobnej neschopnosti podnikov a rámca pre finančnú gramotnosť.

Dnes prijaté legislatívne návrhy sú:

  • Jednotné európske miesto prístupu (ESAP): poskytovanie údajov investorom
  • Preskúmanie nariadenia o európskych dlhodobých investičných fondoch (ELTIF): podpora dlhodobých investícií, a to aj zo strany retailových investorov
  • Preskúmanie smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD)
  • Preskúmanie nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR): zvýšenie transparentnosti zavedením „európskeho konsolidovaného informačného systému“ pre ľahší prístup všetkých investorov k údajom o obchodovaní

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačná stránka REACT-EU

REACT-EU: otázky a odpovede

REACT-EU: sledovanie pokroku v reálnom čase

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.11.2021 06:00
Upravené: 17.01.2022 11:22