Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhuje posilniť koordináciu bezpečného cestovania v EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia navrhla aktualizovať pravidlá koordinácie bezpečného a voľného pohybu v EÚ, ktoré boli zavedené pre pandémiu COVID-19.

Od leta došlo k výraznému nárastu zaočkovanosti a takisto bol úspešne zavedený digitálny COVID preukaz EÚ, pričom už sa vydalo viac ako 650 miliónov týchto preukazov. Epidemiologická situácia v EÚ sa medzitým naďalej mení. Niektoré členské štáty prijímajú ďalšie zdravotné opatrenia, napríklad podávajú posilňovacie dávky vakcíny. Vzhľadom na všetky tieto faktory Komisia navrhuje, aby sa kládol väčší dôraz na cestovné opatrenia zohľadňujúce celkové okolnosti jednotlivca, a štandardnú platnosť očkovacích preukazov navrhuje stanoviť na 9 mesiacov po dokončení primárneho vakcinačného cyklu. Toto deväťmesačné obdobie je stanovené tak, aby sa zohľadnili usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) týkajúce sa podávania posilňovacích dávok po uplynutí 6 mesiacov. Poskytujú sa dodatočné 3 mesiace, aby sa stihli prispôsobiť očkovacie kampane jednotlivých štátov a občania mali prístup k posilňovacím dávkam.

Komisia takisto navrhuje aktualizovať semaforovú mapu EÚ, ako aj zjednodušený „mechanizmus tzv. záchrannej brzdy“. 

Toto sú kľúčové aktualizácie spoločného prístupu k cestovným opatreniam v rámci EÚ, ktoré navrhla Komisia:

  • Dôraz na zohľadňovanie individuálnych okolností jednotlivca: osoba, ktorá má platný digitálny COVID preukaz EÚ, by v zásade nemala podliehať dodatočným obmedzeniam, ako sú testovanie alebo karanténa, bez ohľadu na miesto odchodu v rámci EÚ. Na osoby, ktoré nemajú digitálny COVID preukaz EÚ, by sa mohla vzťahovať povinnosť dať sa pred príchodom alebo po ňom otestovať.
  • Štandardná platnosť očkovacieho preukazu: s cieľom zabrániť rozdielnym a rušivým opatreniam Komisia navrhuje, aby štandardná lehota akceptovania očkovacích preukazov vydaných po dokončení primárneho vakcinačného cyklu bola 9 mesiacov.
  • Posilňovacie dávky: Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne štúdie, ktoré by sa výslovne zaoberali účinnosťou posilňujúcich dávok vakcíny proti prenosu ochorenia COVID-19, a preto nie je možné pre tieto dávky určiť obdobie platnosti. Vzhľadom na nové údaje však možno očakávať, že ochrana po podaní posilňujúcej dávky môže trvať dlhšie ako ochrana po primárnom vakcinačnom cykle. Komisia bude pozorne sledovať s tým súvisiace nové vedecké poznatky.
  • Upravená semaforová mapa EÚ: prepojenie nových prípadov a regionálnej zaočkovanosti. Mapa by slúžila hlavne na informačné účely, ale takisto aj na koordináciu opatrení pre oblasti s mimoriadne nízkym („zelené“) alebo mimoriadne vysokým („tmavočervené“) výskytom vírusu. V týchto oblastiach by sa na rozdiel od opatrení zohľadňujúcich celkové okolnosti jednotlivca uplatňovali osobitné pravidlá.
  • Výnimky z určitých cestovných opatrení: mali by sa vzťahovať na pendlerov, deti mladšie ako 12 rokov a osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov. Zoznam osôb cestujúcich z nevyhnutných dôvodov by sa mal skrátiť, keďže mnohí cestujúci zaradení do súčasného zoznamu už mali možnosť zaočkovať sa.
  • Zjednodušený „mechanizmus tzv. záchrannej brzdy“: mal by sa zefektívniť a zjednodušiť núdzový postup, ktorého cieľom je oddialiť šírenie možných nových variantov ochorenia COVID-19 alebo riešiť mimoriadne závažné situácie. Jeho súčasťou by bolo upovedomenie Komisie a Rady členskými štátmi a okrúhly stôl počas integrovaného dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR).

Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede k novému návrhu Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa uľahčenia bezpečného voľného pohybu počas pandémie COVID-19

Prehľad nového návrhu Komisie na zaistenie koordinácie bezpečného cestovania v EÚ

Informačný prehľad o ochorení COVID-19: Cestovné a zdravotné opatrenia v EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:14