Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť.

Tento nástroj pomôže členským štátom eurozóny a ďalším zúčastneným členským štátom posilniť odolnosť ich hospodárstiev a eurozóny prostredníctvom podpory cielených reforiem a investícií.
Podľa dnešného návrhu stanoví Rada každý rok po prerokovaní v Euroskupine strategické smery týkajúce sa reformných a investičných priorít eurozóny ako celku. Následne prijme Rada odporúčanie, ktoré bude obsahovať usmernenia pre jednotlivé členské štáty eurozóny týkajúce sa reforiem a investícií, ktoré sa majú v rámci nástroja podporiť. Oba tieto kroky budú v plnej miere začlenené do krokov a usmernení stanovených v rámci európskeho semestra a budú s nimi v súlade. Uplatňovanie tohto nástroja bude prispôsobené harmonogramu európskeho semestra. Nástroj sa bude tiež používať v súlade a v súčinnosti s ostatnými politikami pre investície.

Nový rámec umožní členským štátom eurozóny najmä: 

  • stanoviť strategické smery reforiem a investičných priorít v eurozóne (ako súčasť odporúčania pre eurozónu);
  • poskytnúť usmernenia pre jednotlivé krajiny týkajúce sa reformných a investičných cieľov, ktoré budú prijaté súbežne s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;
  • získať informácie od Komisie o tom, ako sa členské štáty eurozóny riadili predchádzajúcimi strategickými smermi. 

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť bude vytvorený v rámci návrhu programu na podporu reforiem. Má byť súčasťou rozpočtu EÚ a jeho veľkosť sa stanoví na základe rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Podrobnosti: 
Tlačová správa
Návrh Komisie na rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť
Hlavné prvky rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť schválené v rámci Euroskupiny (14. júna 2019)  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.07.2019 06:00
Upravené: 25.07.2019 10:04