Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhuje revíziu súčasného mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti

Miesto: Brusel

Bezvízový styk prináša významné hospodárske, sociálne a kultúrne výhody a podporuje cestovanie a sektor cestovného ruchu.

Profitujú z neho členské štáty EÚ aj partnerské krajiny. Vízová politika takisto predstavuje dôležitý nástroj spolupráce EÚ s partnerskými krajinami. Meniaci sa geopolitický kontext však zároveň priniesol v súvislosti s bezvízovým stykom aj nové výzvy. Preto je veľmi dôležité, aby bola EÚ dobre vybavená na riešenie situácií, v ktorých dochádza k zneužívaniu bezvízového styku. Ide napríklad o zvýšený počet neregulárnych príchodov v dôsledku nedostatočného zosúladenia s vízovou politikou EÚ, systémy udeľovania občianstva investorom v krajinách oslobodených od vízovej povinnosti alebo hybridné hrozby, medzi ktoré patrí štátom sponzorované zneužívanie migrantov. S cieľom rýchlejšie a rozhodnejšie reagovať na tieto výzvy dnes Komisia navrhuje revíziu súčasného mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti. Návrhom sa plní záväzok predsedníčky von der Leyenovej posilniť mechanizmus pozastavenia vízovej povinnosti a monitorovanie krajín oslobodených od vízovej povinnosti vydaný pred zasadnutím Európskej rady 20. marca 2023. K návrhu je pripojená šiesta správa v rámci mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806, pokiaľ ide o revíziu mechanizmu pozastavenia

Šiesta správa v rámci mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti

Piata správa v rámci mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti  

Otázky a odpovede

Posilnený mechanizmus pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.10.2023 06:00
Upravené: 23.10.2023 14:52