Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia odporúča členským štátom, aby urýchlili správu aktu o digitálnych službách s cieľom zlepšiť reakciu na nezákonný online obsah

Miesto: Brusel

Komisia včera uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, aby koordinovali svoju reakciu na incidenty, ktoré môžu zvýšiť šírenie a zosilňovanie nezákonného obsahu, ako je teroristický obsah, predtým, ako to môže viesť k vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Cieľom je, aby členské štáty podporovali Komisiu pri zabezpečovaní úplného súladu s aktom o digitálnych službách zo strany veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, a to pred uplynutím lehoty, v ktorej majú členské štáty plniť svoju úlohu pri presadzovaní aktu o digitálnych službách. V súvislosti s aktuálnym bezprecedentným obdobím konfliktu a nestability, Komisia počíta s tým, že členské štáty spoja svoje sily s cieľom zabezpečiť rýchle presadzovanie aktu o digitálnych službách. Aktom sa stanovuje súbor pravidiel bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia v EÚ, ktoré chráni základné práva, najmä slobodu prejavu a právo na informácie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 19.10.2023 06:00
Upravené: 23.10.2023 14:48