Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes odporučila, aby členské štáty neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie.

Obmedzenia by sa mali vzťahovať aj na podniky, ktoré boli usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov – ako sú napríklad finančné podvody, korupcia či neplatenie daní a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Odporúčanie poskytne členským štátom usmernenie, ako stanoviť podmienky pre finančnú podporu, ktoré zabránia zneužitiu verejných financií, a posilniť záruky proti zneužívaniu daní v celej EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ. Cieľom je poskytnúť členským štátom návod v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorý im pomôže zabrániť tomu, aby sa verejná podpora využívala pri daňových podvodoch a únikoch, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Koordináciou obmedzení finančnej podpory by členské štáty takisto zabránili nezrovnalostiam a narušeniam v rámci jednotného trhu.

Zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce daňové jurisdikcie je najlepším základom pre uplatňovanie podmienok na poskytnutie finančnej podpory, pretože umožní všetkým členským štátom konať konzistentne a zabráni individuálnym opatreniam, ktoré by mohli byť v rozpore s právom EÚ. Jednotný postup navyše prinesie podnikom väčšiu jasnosť a istotu. Komisia je zároveň pripravená diskutovať s členskými štátmi o ich konkrétnych plánoch na zabezpečenie toho, aby sa poskytovanie štátnej pomoci, najmä vo forme rekapitalizácie, obmedzovalo na podniky, ktoré platia svoj spravodlivý podiel na daniach.

Tlačová správa

Odporúčanie Európskej komisie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00