Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia a OECD predkladajú odporúčania s cieľom pomôcť krajinám a regiónom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie

Miesto: Brusel

Z globalizácie vyplývajú obrovské prínosy pre menej rozvinuté ekonomiky sveta a mnohé príležitosti pre Európanov, no napriek tomu, že tieto prínosy pociťuje mnoho regiónov, spája sa nimi často nerovnomerné nákladové zaťaženie. Mnohé európske regióny čelia úbytku pracovných miest v dôsledku ústupu tradičných priemyselných odvetví. Ak sa chce Európa popasovať s výzvou modernizácie hospodárstva, musí posilniť svoje regióny a pomáhať im vytvárať hodnoty, pokiaľ ide o oblasť inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie, ako aj o rozvoj zručností.

Komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes predložili správu o iniciatíve, ktorá bola spustená v roku 2017 s cieľom pomôcť 12 regiónom a členským štátom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie a zachovávaní vlastných špecifík v globalizovanom hospodárstve. Tímom expertov OECD a Komisie sa v spolupráci so spomínanými 10 regiónmi a 2 členskými štátmi podarilo určiť príčiny nedostatočnej tvorby pracovných miestpomalšieho hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Cieľom bolo posilniť ich dlhodobé rozvojové stratégie vychádzajúce z oblastí vyznačujúcich sa výraznou konkurencieschopnosťou, teda z ich aktív v oblasti tzvinteligentnej špecializácie.

Komisia identifikovala týchto 5 hlavných priorít:

1. Príprava na pracovné miesta zajtrajška

2. Rozšírenie inovačného záberu a šírenie inovácií

3. Podpora podnikania a zapojenia súkromného sektora

4. Proces transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo

5. Podpora inkluzívneho rastu:

Táto správa a jej odporúčania budú slúžiť ako podklady pri príprave budúcich programov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorých sú k dispozícii finančné prostriedky na výskum, inovácie, digitalizáciu a podporu malých a stredných podnikov v objeme viac ako 90 miliárd EUR.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Brožúra – Priemyselná transformácia: žiadny región nesmie zostať bokom

Webová stránka OECD venovaná kľúčovým oblastiam politiky

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 14.11.2019 06:00
Upravené: 15.11.2019 07:50