Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia.

Cieľom revízie je lepšie zosúladiť normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia s novými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a posilniť ustanovenia o monitorovaní, modelovaní a plánoch kvality ovzdušia s cieľom pomôcť miestnym orgánom dosiahnuť čisté ovzdušie. V EÚ kvôli znečistenému ovzdušiu predčasne zomiera 400 000 ľudí ročne. Zdravotné a hospodárske náklady znečistenia ovzdušia v dôsledku stratených pracovných dní, zdravotnej starostlivosti, straty výnosov plodín a škôd na budovách stoja v EÚ približne 330 až 940 miliárd EUR ročne. Revízia pravidiel prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a k zníženiu počtu predčasných úmrtí. Zo správy Európskej environmentálnej agentúry o stave kvality ovzdušia v Európe, ktorá bola uverejnená tento týždeň, vyplynulo, že znečistenie ovzdušia je vo väčšine členských štátov EÚ stále príliš vysoké.

Verejná konzultácia, ktorá sa dnes začala, bude 12 týždňov do 16. decembra 2021.


Podrobnosti:
Verejná konzultácia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 23.09.2021 06:00
Upravené: 23.09.2021 15:57