Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej: ambicióznejšia Únia

Miesto: Brusel

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie.  

V stredobode snáh novej Komisie je potreba riešiť zmeny v klíme, technológiách a demografii. EÚ musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť jedinečné európske sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám. Chce sa zamerať na rovnosťvytváranie šancí pre všetkých. Považuje za nutné brániť spoločné hodnoty a dodržiavať zásadu právneho štátu. V nasledujúcich piatich rokoch musia všetky európske inštitúcie spoločne úzko spolupracovať na zmierňovaní obáv a vytváraní príležitostí.

V dnes navrhnutom zložení nového kolégia komisárov je 13 žien (vrátane predsedníčky) a 14 mužov. Kolégium pod vedením Ursuly von der Leyenovej  bude mať 8 podpredsedov, na jeden z týchto postov bol navrhnutý aj súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič k svojej nominácii na podpredsedu Európskej komisie uviedol: „Fakt, že v novej Európskej komisii by som mal tretíkrát zastávať post jej podpredsedu, považujem nielen za osobné vyznamenanie, ale aj za vyznamenanie pre našu krajinu. Odráža to podľa mňa aj pro-európske smerovanie Slovenska. Na jednej strane som rád, že mám byť pravou rukou Ursuly von der Leyen pre citlivé rokovania s Európskym parlamentom, pre národné parlamenty a pre znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže, osobitne pre biznis. A zároveň ma teší, že dostávam portfólio, ktoré predstavuje nóvum – strategický výhľad – v rámci ktorého chceme  identifikovať dlhodobé mega trendy, od ktorých závisí konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V mnohom nám na krk dýcha Čína, ale aj Spojené štáty, a preto potrebujeme strategický pohľad s presahom na legislatívu a iné iniciatívy Komisie. Aj preto by som mal politicky zodpovedať za Spoločné výskumné centrum, čo je akýsi mozgový trust Komisie. Inšpiráciou bola naša práca v rámci Európskej batériovej aliancie, ktorá nastolila novú víziu a zároveň posunula mantinely čo do spôsobu práce. Som rád, že ju budem viesť aj naďalej.”

Nominácie a portfóliá:

3 výkonní podpredsedovia:

 •          Frans Timmermans (Holandsko) bude koordinovať prácu na Európskom ekologickom dohovore. Zároveň bude riadiť politiku v oblasti zmeny klímy.
 •          Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovať celý program v oblasti iniciatívy „Európa pripravená na digitálny vek“ a zároveň bude komisárkou zodpovednou za hospodársku súťaž.
 •          Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovať prácu na hospodárstve, ktoré pracuje v prospech ľudí, a zároveň bude zastávať funkciu komisára pre finančné služby.

 

5 ďalšími podpredsedami sa stávajú:

 •          Josep Borrell (Španielsko): dezignovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie, Silnejšia Európa vo svete;
 •          Věra Jourová (Česká republika): Hodnoty a transparentnosť;
 •          Margaritis Schinas (Grécko): Ochrana nášho európskeho spôsobu života;
 •          Dubravka Šuicová (Chorvátsko): Demokracia a demografia;
 •          Maroš Šefčovič (Slovensko): Medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Ďalšími dezignovanými komisármi sú:

 •          Johannes Hahn (Rakúsko) bude zodpovedný za „rozpočet a administratívu“, pričom podliehať bude priamo predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.
 •          Didier Reynders (Belgicko) bude v rámci novej Komisie zodpovedať za „súdnictvo“ (vrátane problematiky právneho štátu).
 •          Mariya Gabrielová (Bulharsko) sa presunie do oblasti tvorby nových perspektív pre mladú generáciu (portfólio „Inovácie a mládež“).
 •          Stella Kyriakidesová (Cyprus) bude na čele portfólia nazvaného „Zdravie“.
 •          Kadri Simsonová (Estónsko) bude zodpovedať za portfólio „Energetika“.
 •          Jutta Urpilainenová (Fínsko) preberá zodpovednosť za „Medzinárodné partnerstvá“.
 •          Sylvie Goulardová (Francúzsko) ako komisárka pre „vnútorný trh“ bude viesť našu činnosť v oblasti priemyselnej politiky a presadzovať digitálny jednotný trh. Zároveň bude zodpovedať za nové Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír.
 •          László Trócsányi (Maďarsko) bude mať na starosti portfólio „Susedská politika a rozširovanie“
 •          Phil Hogan (Írsko) bude Komisii poskytovať svoje odborné znalosti v oblasti portfólia „Obchod“.
 •          Paolo Gentiloni (Taliansko) zameria svoje rozsiahle skúsenosti na portfólio nazvané „Hospodárstvo“.
 •          Virginijus Sinkevičius (Litva) bude mať na starosti „Životné prostredie a oceány“.
 •          Nicolas Schmit (Luxembursko) bude odteraz zodpovedať za portfólio „Pracovné miesta“.
 •          Helena Dalliová (Malta) bude mať na starosti portfólio nazvané „Rovnosť“.
 •          Janusz Wojciechowski (Poľsko) bude zodpovedať za portfólio „Poľnohospodárstvo“.
 •          Elisa Ferreirová (Portugalsko) bude zodpovedať za portfólio „Kohézia a reformy“.
 •          Rovana Plumbová (Rumunsko) bude zodpovedať za portfólio „Doprava“.
 •          Janez Lenarčič (Slovinsko) bude zodpovedný za portfólio „Krízové riadenie“.
 •          Ylva Johanssonová (Švédsko) povedie činnosť v oblasti portfólia „Vnútorné záležitosti“.

Celé kolégium komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí schváliť Európsky parlament. Tomu predchádza vypočutie (tzv. grilovanie) dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu.

Všetci členovia kolégia v priebehu prvej polovice svojho mandátu navštívia každý členský štát EÚZasadnutia kolégia budú prebiehať bezpapierovo a digitálne a pri vypracúvaní nových právnych predpisov a nariadení bude Komisia uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ (one-in, one-out), aby sa obmedzila byrokracia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Navrhnutá štruktúra a zloženie Európskej komisie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:43