Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia podniká ďalšie kroky na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov

Miesto: Brusel

Komisia dnes prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Usmernenia poskytnú praktický nástroj na zabezpečenie propagácie európskych diel v mediálnom obsahu, čím sa podporí kultúrna rozmanitosť a väčší výber pre európskych spotrebiteľov. Zároveň pomôžu lepšie ochrániť používateľov videí na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí, najmä maloletých, pred nenávistným prejavom a škodlivým obsahom. V tejto súvislosti dnes Komisia prijala usmernenia týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí, ako aj Usmernenia týkajúce sa európskych diel.

Členské štáty EÚ majú revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. septembra 2020. Očakáva sa, že usmernenia, aj keď nezáväzné, prispejú k jej harmonizovanému vykonávaniu a presadzovaniu. Komisia v nich poskytuje svoj názor na aplikáciu špecifických konceptov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie mediálnych pravidiel vo všetkých členských štátoch. Usmernenia sú súčasťou širšej činnosti Komisie zameranej na jasnejšie vymedzenie povinností a zodpovedností za sociálne médiá a online platformy a dopĺňajú pripravovaný balík predpisov o digitálnych službách, v súvislosti s ktorým v súčasnosti prebieha verejná konzultácia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Usmernenia k revidovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách

Otázky a odpovede – Usmernenia k revidovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.09.2020 06:00
Upravené: 24.09.2020 15:04