Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia posilňuje mechanizmus transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zaviedla zásady reciprocity a proporcionality ako nové kritériá, ktoré treba zohľadniť pri povoľovaní vývozu v rámci mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Tento systém výrazne zlepšil transparentnosť vývozu. Cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby mali občania EÚ včasný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, však stále nie je splnený. Novým nariadením sa zavádzajú dve zmeny existujúceho mechanizmu.

Po prvé, okrem posúdenia vplyvu plánovaného vývozu na plnenie predbežných kúpnych zmlúv, ktoré EÚ uzavrela s výrobcami vakcín, by členské štáty a Komisia mali posúdiť, či požadovaný vývoz nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť dodávok vakcín a ich zložiek v Únii. Zohľadniť by mali tieto dve kritériá:

  • reciprocita – obmedzuje cieľová krajina svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu, či už zákonom alebo inými prostriedkami? a
  • proporcionalita – sú podmienky prevládajúce v cieľovej krajine lepšie alebo horšie než v EÚ, najmä pokiaľ ide o jej epidemiologickú situáciu, mieru zaočkovanosti a prístup k vakcínam?

Po druhé, s cieľom získať úplný obraz o obchode s vakcínami zahŕňa nový akt 17 krajín, ktoré boli predtým vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia.

EÚ je aj naďalej odhodlaná podporovať medzinárodnú solidaritu, a preto budú z tohto režimu naďalej vylúčené dodávky vakcín určené na humanitárnu pomoc alebo pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami, ktoré sú na zozname týkajúcom sa záväzkov predbežného nákupu v rámci nástroja COVAX. Tento vykonávací akt je cielený, primeraný, transparentný a dočasný. Je v plnom súlade s medzinárodným záväzkom EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20 a v súlade s návrhom EÚ v rámci iniciatívy WTO v oblasti obchodu a zdravia. Členské štáty rozhodujú o žiadostiach o povolenie v súlade so stanoviskom Komisie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 24.03.2021 06:00
Upravené: 29.03.2021 16:38