Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia posúdila a vytýčila reformné priority pre krajiny, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ

Miesto: Brusel

Súčasný program rozširovania sa vzťahuje na partnerov zo západného Balkánu a na Turecko.

Komisia dnes prijala oznámenie o politike rozširovania EÚ a balík týkajúci sa rozširovania na rok 2020: jeho súčasťou sú výročné správy, v ktorých sa posudzuje vykonávanie zásadných reforiem u partnerov zo západného Balkánu a v Turecku, ako aj jasnejšie a presnejšie odporúčania a usmernenia pokiaľ ide o ďalšie kroky pre týchto partnerov.  

Súčasný program rozširovania sa vzťahuje na partnerov zo západného Balkánu a na Turecko. Prístupové rokovania sa začali s Čiernou Horou (2012), Srbskom (2014) a Tureckom (2005). V marci 2020 sa členské štáty dohodli na začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a AlbánskomBosna a Hercegovina (žiadosť o pristúpenie k EÚ bola predložená vo februári 2016) a Kosovo (dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť v apríli 2016) sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami.

Proces pristúpenia k EÚ sa naďalej zakladá na presne stanovených kritériách, spravodlivej a prísnej podmienenosti a na zásade vlastných zásluh. Pristúpenie k EÚ si vyžaduje vykonanie komplexných reforiem v náročnom prostredí a tento cieľ možno dosiahnuť len v dlhodobom horizonte. Na to, aby mohol tento proces pokročiť, musia kandidátske krajiny v prvom rade zabezpečiť rýchlejšie dosahovanie skutočných a udržateľných výsledkov v kľúčových oblastiach: právny štát, reforma justície, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, bezpečnosť, základné práva, fungovanie demokratických inštitúcií a reforma verejnej správy, ako aj hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Oznámenie Komisie

Albánsko: OZNAMsprávainfografika

Bosna a Hercegovina: OZNAMsprávainfografika

Kosovo: OZNAMsprávainfografika

Čierna Hora: OZNAMsprávainfografika

Severné Macedónsko: OZNAMsprávainfografika

Srbsko: OZNAMsprávainfografika

Turecko: OZNAMsprávainfografika

Oznámenie Európskej komisie z februára 2020 s názvom „Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán

Prehľad – prístupový proces západného Balkánu do EÚ

Prehľad – činnosť EÚ na západnom Balkáne

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.10.2020 06:00
Upravené: 16.10.2020 08:41