Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia predlžuje a rozširuje dočasný rámec, aby ešte viac pomohla výrazne stratovým podnikom

Miesto: Brusel

Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky v nadväznosti na krízu spôsobenú koronavírusom zvlášť tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá, a pri tom dbať na dodržiavanie rovnakých podmienok.

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Platnosť všetkých oddielov sa predlžuje o šesť mesiacov do 30. júna 2021 s výnimkou platnosti oddielu na umožnenie rekapitalizačnej podpory, ktorá sa predlžuje o tri mesiace do 30. septembra 2021.

Dnešnou zmenou sa zavádza aj nové opatrenie, aby členské štáty mohli podporovať podniky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu čelia poklesu obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Pôjde o príspevok k časti fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to do maximálnej výšky 3 miliónov eur na podnik. Cieľom podpory týchto podnikov formou dočasného príspevku na časť ich nákladov je vyhnúť sa zhoršovaniu stavu ich kapitálu, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť pevné základy na ich zotavenie. Umožní sa tak cielenejšia pomoc podnikom, ktoré ju preukázateľne potrebujú. Komisia upravila aj podmienky rekapitalizačných opatrení podľa dočasného rámca a zvlášť podmienky, za ktorých môže štát vystúpiť z rekapitalizácie podnikov, v ktorých bol pred ňou existujúcim akcionárom. Komisia prijala nový dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s koronavírusom 19. marca 2020, odkedy bol niekoľkokrát prispôsobený aktuálnej situácii. V dočasnom rámci sa uznáva, že celé hospodárstvo EÚ je vážne narušené. Členským štátom sa umožňuje využívať na podporu hospodárstva úplnú flexibilitu v zmysle pravidiel štátnej pomoci a zároveň sa obmedzujú negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Rozšírenia dočasného rámca: 3. apríla8. mája29. júna

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02