Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia predstavuje kľúčové kroky k účinným stratégiám očkovania a zavádzania vakcín

Miesto: Brusel

Kým sa Európa učí žiť s pandémiou, vývoj a rýchle globálne nasadenie bezpečných a účinných očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 zostáva základným kľúčom k možnému riešeniu tejto krízy v oblasti verejného zdravia.

Komisia sa preto snaží zabezpečiť prístup k bezpečným očkovacím látkam v Európe, pričom presadzuje koordinovaný postup v otázkach očkovacích stratégií pri zavádzaní vakcín. Európska komisia dnes predstavila kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich stratégiách očkovania proti COVID-19 s cieľom pripraviť EÚ a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj na výber prioritných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé. Od členských krajín sa očakáva, že zaručia:

  • schopnosť očkovacích tímov poskytovať vakcíny proti COVID-19 vrátane kvalifikovanej pracovnej sily a zdravotníckeho a ochranného vybavenia,
  • jednoduchý a cenovo dostupný prístup cieľových skupín obyvateľstva k očkovacím látkam,
  • nasadenie očkovacích látok s rôznymi vlastnosťami a požiadavkami na skladovanie a prepravu, najmä pokiaľ ide o ich nepretržité chladenie a chladiarenské prepravné a skladovacie kapacity,
  • jasnú komunikáciu o prínosoch, rizikách a význame vakcín proti COVID-19 na posilnenie dôvery verejnosti.

Všetky členské štáty budú mať v závislosti od počtu obyvateľov prístup k vakcínam proti COVID-19 v rovnakom čase. Celkový počet dávok očkovacej látky bude v úvodných štádiách zavádzania obmedzený. V oznámení sa preto uvádzajú príklady prioritných skupín, ktorým by mali krajiny zabezpečiť prístup k vakcíne. EÚ musí aj naďalej pokračovať v zmierňovaní prenosu vírusu. To sa dá dosiahnuť ochranou zraniteľných skupín a zabezpečením, aby občania dodržiavali preventívne opatrenia. Európa prechádza do ďalšej fázy pandémie COVID-19, preto je teraz oveľa dôležitejšie, aby krajiny dodržiavali spoločné stratégie a postupy v oblasti očkovania. Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 2. októbra členské štáty vyzvali Radu a Komisiu, aby ešte viac zintenzívnili celkovú koordináciu a úsilie na vývoji a distribúcii očkovacích látok na úrovni EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o pripravenosti na stratégie očkovania proti pandémii COVID-19 a zavedení vakcín

Koronavírus: na ceste k spoločnej očkovacej stratégii

Informačný prehľad o reakcii EÚ na koronavírus

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02