Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci

Miesto: Brusel

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19.

Dočasný rámec spolu s mnohými ďalšími podpornými opatreniami, ktoré môžu členské štáty využiť podľa existujúcich pravidiel štátnej pomoci, umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ budú hlavnú úlohu zohrávať štátne rozpočty členských krajín. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu.  

Stanovuje päť druhov pomoci:

  1. priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby
  2. štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom
  3. dotované verejné úvery pre podniky
  4. záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike
  5. krátkodobé poistenie vývozných úverov

Tlačová správa

Oznámenie Komisie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.03.2020 06:00
Upravené: 23.03.2020 16:22