Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia prijala nové limity pre niektoré z najškodlivejších chemikálií v odpade

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala návrh na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred niektorými z najškodlivejších chemických látok v odpade – perzistentnými organickými látkami (POP).

Návrhom sa sprísňujú limity pre tieto chemické látky v odpade a predchádza sa ich opätovnému vstupu do hospodárstva. Komisia navrhuje zaviesť prísne limity pre tieto tri látky alebo skupiny látok v odpade:

  • kyselina perfluóroktánová (PFOA) a jej soli a príbuzné zlúčeniny – nachádza sa v nepremokavých textíliách a hasiacich penách,
  • dikofol – pesticíd, predtým používaný v poľnohospodárstve,
  • pentachlórfenol, jeho soli a estery – nachádzajú sa v ošetrenom dreve a textíliách.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Návrh na zmenu príloh k nariadeniu o perzistentných organických látkach (POP)

Otázky a odpovede k návrhu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 28.10.2021 06:00
Upravené: 04.11.2021 08:41