Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala revidované oznámenie o definícii trhu (ďalej len „oznámenie“).

Definícia trhu si vyžaduje určenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi pri posudzovaní fúzií a väčšiny antitrustových prípadov. Vďaka revidovanému oznámeniu usmernenia Komisie zodpovedajú novej realite na trhu a zohľadňujú vývoj, ku ktorému došlo v rozhodovacej praxi Komisie a judikatúre EÚ. Toto oznámenie zvýši transparentnosť a poskytne podnikom väčšiu právnu istotu, uľahčí dodržiavanie predpisov a prispeje k efektívnejšiemu presadzovaniu pravidiel hospodárskej súťaže. Dnešné revidované oznámenie je prvou revíziou oznámenia o definícii trhu od jeho prijatia v roku 1997. Revidované usmernenia sú výsledkom dôkladného a inkluzívneho preskúmania, ktoré sa začalo v apríli 2020 a ktorého súčasťou bolo získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán vo fáze hodnotenia, ako aj v rámci verejnej konzultácie o návrhu znenia. Odrážajú pritom politické smerovanie uvedené v oznámení Komisie s názvom Politika hospodárskej súťaže pripravená na nové výzvy z novembra 2021. Preskúmanie oznámenia má zásadný význam pre ambíciu Komisie zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže (aj prostredníctvom usmernení) vo všetkých odvetviach a na sektorovej úrovni (aj v prípade strategických odvetví).

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.02.2024 06:00
Upravené: 14.02.2024 15:43