Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia prijíma opatrenia na zlepšenie celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti

Miesto: Brusel

Na májovom sociálnom samite v Porte vedúci predstavitelia EÚ privítali cieľ na úrovni EÚ, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých.

Komisia dnes urobila dôležitý krok v snahe pomôcť členským štátom splniť tento cieľ, keď predložila návrhy odporúčaní Rady o individuálnych vzdelávacích účtoch a mikrocertifikátoch, ako bolo stanovené v programe v oblasti zručností a v oznámení o európskom vzdelávacom priestore z roku 2020. Vysoká úroveň zručností otvára jednotlivcom nové príležitosti, pôsobí ako záchranná sieť v neistých časoch, podporuje inkluzivitu a vzostupnú sociálnu mobilitu a poskytuje hospodárstvu kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú na rast a inovácie.

Úspech digitálnej aj zelenej transformácie závisí od pracovníkov so správnymi zručnosťami. Po počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave sa však len veľmi málo ľudí zúčastňuje na pravidelných vzdelávacích aktivitách, pretože im často chýbajú finančné zdroje alebo čas na zlepšenie a získanie nových zručností alebo o možnostiach vzdelávania a jeho prínosoch nevedia. Určitá úroveň digitálnych zručností sa napríklad vyžaduje na viac ako 90 % súčasných pracovných miest a takmer vo všetkých odvetviach. Základné digitálne zručnosti však v roku 2019 malo len 56 % dospelých.

Dva nové návrhy, ktoré boli dnes prijaté v súvislosti s individuálnymi vzdelávacími účtamimikrocertifikátmi, pomôžu riešiť tieto výzvy tak, že ľuďom poskytnú viac príležitostí nájsť ponuky v oblasti vzdelávania a pracovných príležitostí.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede: individuálne vzdelávacie účty a mikrocertifikáty

Informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.12.2021 06:00
Upravené: 18.01.2022 11:40