Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia pripravuje pôdu na efektívne vykazovanie údajov orgánom dohľadu

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila novú stratégiu, ktorou chce v EÚ zlepšiť a zmodernizovať vykazovanie údajov na účely finančného dohľadu.

Hlavným cieľom stratégie je zaviesť systém, ktorý orgánom dohľadu na úrovni EÚ a jednotlivých štátov poskytne presné, konzistentné a včasné údaje. a zároveň zminimalizuje celkovú záťaž spojenú s vykazovaním. Tým sa zefektívni a spružní dohľad a občania sa budú môcť spoľahnúť na stabilný finančný systém, integritu trhu a ochranu investorov. Úľavu pocítia aj podniky, ktorým sa v rámci možností zníži záťaž spojená s vykazovaním. Táto stratégia priamo prispeje k cieľom európskej dátovej stratégie a balíka opatrení v oblasti digitálnych financií zameraným na šírenie digitálnych inovácií v Európe. Okrem toho prispeje k cieľom únie kapitálových trhov a pomôže budovať jednotný trh s finančnými službami. 

Stratégia má štyri hlavné stavebné prvky:

  • zabezpečenie konzistentných a štandardizovaných údajov založených na jasnej spoločnej terminológii a spoločných normách, formátoch a pravidlách.
  • uľahčenie výmeny a opakovaného použitia vykázaných údajov medzi dozornými orgánmi tým, že sa odstránia neprimerané právne a technologické prekážky s cieľom zabrániť duplicitným žiadostiam o údaje.
  • lepšie koncipovanie požiadaviek na vykazovanie údajov v usmerneniach, ktoré budú vypracované podľa najlepších postupov podľa zásad zlepšovania právnej regulácie pri podávaní správ orgánom dohľadu.
  • zavedenie spoločných mechanizmov riadenia s cieľom zlepšiť koordináciu a podporiť spoluprácu medzi rôznymi orgánmi dohľadu a inými zainteresovanými stranami, v rámci ktorej si budú môcť vymieňať odborné znalosti a informácie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Prudenciálne požiadavky

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15